Ajankohtaista

ISD Imatran Sosialidemokraatit,Imatran ja Ruokolahden Wanhat Toverit kutsuivat koolle Eläkefoorumin

NÄPIT IRTI ELÄKESOPIMUKSESTA

Me Eläkefoorumitilaisuuden osanottajat Imatralta kannamme syvää huolta lakisääteisen työeläketurvan säilymisestä tulevaisuudessa ns. sukupolvien välisestä sopimuksesta.
Sukupolvien välistä sopimusta, lakisääteistä työeläketurvaa, on kaikkien yhteiskunnallista vastuuta kantavien tahojen puolustettava.

Maamme historiassa tämä sukupolvien välinen sopimus on ainoa hallituksen ja eduskunnan ulkopuolella olleiden järjestöjen yhteinen vaatimus, josta työntekijä- ja työnantajajärjestöjen tekemästä aloitteesta on syntynyt laki Suomessa.
Työmarkkinaetujärjestöissä ja myös maatalousyrittäjien keskuudessa sukupolvien välisen sopimuksen merkittävyys yhteiskunnalliselle vakaudelle ymmärrettiin 1960.
Tästä syystä ja tällä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhteisesti sopimalla rahoitusjärjestelmällä yleinen yksityisalojen työeläkelaki TEL säädettiin 8.7.1961.
Se tuli yhtäaikaisesti voimaan lyhytaikaisista työsuhteista säädetyn LEL:n kanssa 1.7.1962. Samalla periaatteella säädettiin myöhemmin maatalousyrittäjien ja yrittäjien eläkelait. Tämä sukupolvien välinen sopimus siihen liittyvine lakeineen sai perustuslaillisen suojan.
Nyt eläkkeellä olevat työtekijät ja heidän työnantajansa ovat aktiiviaikanaan maksaneet ja hoitaneet isiensä ja äitiensä eläketurvan sukupolvien välisen sopimusvelvoitteen.
Vastuulliset eläkeikää lähestyvät isät ja äidit ymmärtävät tämän sopimuksen merkityksen ja odottavat sopimuksen kunnioittamisen jatkuvan nykyisten työnantajien ja myös omien lapsiensa puheissa sekä teoissa.
Nyt on tahoja, jotka haluaisivat purkaa tämän järjestelmän osittain tai kokonaan. He ilmeisen tarkoituksellisesti unohtavat, että he itse eläkkeelle jäädessään sekä nyt eläkkeellä olevat isät ja äidit ovat keskustelun objekti.
Monet eläkkeellä olevat ukit ja mummot kantavat vieläkin kortensa kekoon tulevista nyt työssä käyvien nuorien eläkkeistä maksamalla nykyisistä työeläkkeistään lisäeläkemaksuja.
Lisäksi työeläkkeistä maksetaan muutoinkin korkeampaa veroa kuin vastaavista palkkatuloista. Nämä lisäverot ja lisäeläkemaksut tulisi suoraan ”korvamerkitä” ja käyttää pienien eläkkeiden korottamiseen.
Keskustelussa on piirteitä, joissa esitetään jopa sukupolvien välistä vihaa lietsovia kannanottoja, joita ylläpidetään ja perustellaan usein tietämättömyydellä mutta myös tarkoituksenmukaisella poliittisella populismilla.
Ei myöskään havaita, että tällä keskustelulla purraan ruokkivaa kättä, joka ostaa ja kuluttaa eläke-euroistaan huomattavan osan työllistäviin tuotteisiin ja palveluihin jopa lapsiensa ja heidän perheittensä erilaisiin tarpeisiin.
Nyt 2019 tästä jopa yhteiskuntasopua häiritsevästä keskustelun sävystä olemme todella huolestuneita.
Toivomme, että tähän useasti tietämättömyyteen perustuvaan keskusteluun löytyy uutta rakentavampaa käännettä.

Imatralla 19.11.2019

Eläkefoorumin osallistujat

Lisätietoja

Hannu Repo 040-5913199
Artturi Pennanen 040-5026102
Ilkka Nokelainen 040-5930552

 

Antti Rinteen hallitus

Suomen hallitus 5.5.2019

SDP:n puoluehallitus kokoontui 6.6. 2019 aamulla juhlallisissa tunnelmissa.

Puolueen hallitus:”Tätä päivää olemme odottaneet pitkään ja tämän päivän eteen olemme kaikki tehneet paljon töitä. Kiitos siitä vielä kerran jokaiselle SDP:n jäsenelle.
Uusi hallitus aloittaa nyt työnsä. Hallitusohjelma on kunnianhimoinen tulevaisuusohjelma, jonka kaikki viisi hallituspuoluetta hyväksyivät yksimielisesti. Me sosialidemokraatit voimme seistä ylpeästi neuvotellun ohjelman takana.
Lähdemme rakentamaan yhdessä Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Tavoitteenamme on oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen Suomi, jossa investoidaan koulutukseen ja osaamiseen, vähennetään eriarvoisuutta ja hillitään ilmastonmuutosta. Tähän työhön kutsumme jokaisen mukaan.
Nyt on hyvä hetki pyytää ystävää, sukulaista tai työkaveria liittymään SDP:hen. Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä”.

 

KUNTALAISTEN EKSOTE

Eksoten talous ja johtaminen eivät ole kunnossa. Me Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven sosialidemokraatit olemme todella huolissamme siitä, missä tilassa yhteinen kuntayhtymämme on. Eksote hakee nyt uutta toimitusjohtajaa. Hän tarvitsee tuekseen vahvan hallituksen ja osaavan työhönsä motivoituneen henkilöstön. Etelä-Karjalassa soteverkoston tulee pohjautua ydintoimintojen osalta laajan päivystyksen sairaalaan ja sotekeskuksiin, jotka sijaitsevat Lappeenrannassa ja Imatralla eli ns. kaksinapainen malli. Vuodeosastotasoinen hoito ja hoiva pitää rakentua em. keskusten ympärille. Sotekeskuksia tukemaan pitää säilyttää alueelliset hyvinvointiasemat niin Lappeenrannan kuin Imatran ympäristökunnissa tarkoituksenmukaisin palveluin. Eksoten pitää jatkaa tiukkaa talouskuria jatkossa, mutta niin, että otetaan huomioon ihminen ja inhimillinen elämä. Viime aikojen surulliset uutiset vanhusten hoivaan liittyen eivät ole hyväksyttäviä. Eksotesta pitää mielestämme rakentaa sosiaalipuolen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimiva kokonaisuus, jossa jokainen ihminen on arvokas ja henkilöstöä arvostetaan.

Imatran Sosialidemokraatit ry
Ruokolahden Sos.dem. Ty
Rautjärven Sos. dem. Yhdistys

https://sdp.fi/fi/blog/kategoria/ajankohtaista/

Kaakkois-Suomen piirin hallinto

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja Teemu Hirvonen. 1. varapuheenjohta Matti Heikkilä (Kotka) ja 2. varapuheenjohtaja Jenna Vertanen (Ruokolahti)

Piirihallitukseen jäsenet: Timo Pulkkinen (Savonlinna), Sari Melkko (Kouvola), Markku Aholainen (Mikkeli), Kari Huovila (Pyhtää), Pirkko Rahikainen (Mikkeli), Veikko Hämäläinen (Imatra), Aila Eerola (Kotka), Virpi Torniainen (Lappeenranta), Paula Werning (Kouvola) ja Urpo Kunnasluoto (Kouvola)

Piirihallituksen varajäsenet järjestyksessä: 1. Asko Kokkola (Lappeenranta), 2.Nina Peltonen (Hamina), 3.Heikki Martikainen (Pieksämäki), 4.Pirjo Tella-Pulliainen (Imatra) sekä 5. Minni Kuisma (Kotka)